Plej dołącza do programu „Staże wysokiej jakości w PJATK”